Provoz tenisového areálu 2024

19.05.2024

Tenisový areál MČ Březiněves je od r. 2013 ve správě Tenisového oddílu TJ Březiněves (TO TJB). Oddíl se zabývá soutěžní i rekreační hrou. Dále pak výukou tenisu pro děti a mládež.

Pro hru je nezbytné využívat rezervační systém na internetové adrese:

  https://sport-mcb.e-rezervace.cz/

Další informace najdou zájemci o tenis na webových stránkách TO TJB:

https://www.brezinevestenis.cz/rezervacni-system/

Občané Březiněvsi (nečlenové TO TJB) a další zájemci o hru se registrují prostřednictvím recepce Fitpuls na internetové adrese https://sport-mcb.e-rezervace.cz/. Návod k registraci viz web TO.

Základní provozní doba tenisových kurtů je od 8.00 do 21.00 hod. Správu kurtů pro nečleny TO TJB zabezpečuje společnost Fitpuls: web www.fitpuls.cz, mail: info@fitpuls.cz, tel: 602 877 312, místo: recepce Fitcentra 30m vlevo od vchodu do tenisového areálu.

Fitpuls zajišťuje provoz kurtů v rámci svých provozních hodin:

  • Pondělí – Čtvrtek 8:30 - 11:30                                  16:00 – 21:30
  • Pátek 8:30 - 11:30                                                     16:00 - 20:00
  • Sobota 9:00 - 12:00
  • Neděle 16:00 - 21:30

Ostatní doba je řešena v rámci TO TJB individuálně. Informace u členů výboru TO.

Ceny za pronájem kurtů (pro nečleny TO TJB) stanoveny následovně:

Pondělí – Pátek /uvedené ceny jsou za jednu hrací hodinu/

8.00 – 15.00 hod: 200.- Kč, děti do 15 let 100,- Kč

15.00 – 21.00 hod. 300,- Kč děti do 15 let 200,- Kč

Sobota – Neděle

8.00 – 15.00 hod: 200.- Kč, děti do 15 let 150,- Kč

15.00 – 21.00 hod. 350,- Kč děti do 15 let 200,- Kč

Další informace:

  • využití umělého osvětlení: paušální sazba 50.- Kč/ hod.
  • Vstupné pro dospělé členy TO TJB, včetně osvětlení je ZDARMA (předplaceno v rámci ročních poplatků)
  • Vstupné pro děti do 15ti let /člen TO TJB/, je ZDARMA ve všední dny do 14 hod. a v rámci naplánovaných tréninků.

Poplatky za vstupné lze uhradit v hotovosti na recepci Fitpuls. Jiné možnosti: Informace podají členové výboru TO.

Jan Vocel, předseda TO TJB