Historie klubu

Historie tenisu v MČ Praha-Březiněves

Tenisový oddíl byl založen v roce 1983 jako součást místní TJ Březiněves. Ještě v témže roce byla zahájena výstavba dvou tenisových kurtů. Díky svépomoci občanů byla dokončena v roce 1985. Přilehlé šatny se sociálním zařízením byly zprovozněny v roce 1987.

Od roku 1985 do roku 1992 kolísal počet členů tenisového oddílu mezi 10-50 registrovanými. V těchto letech bylo uspořádáno několik turnajů pro dospělé i mládež.

V roce 1994 došlo, vlivem velmi nepříznivého deštivého počasí, k zanesení téměř celého tenisového areálu vysokou vrstvou bahna z okolních polí. Následkem toho byl zničen antukový povrch. Celá událost měla fatální dopad na činnost tenisového oddílu. Kvůli nedostatku financí nedošlo k rekonstrukci kurtů a činnost tenisového oddílu byla zastavena.

Na rekonstrukci zničeného sportoviště tak došlo až v roce 2005. Stála však zato. Nově vybudované kurty s umělým povrchem, oplocením a večerním osvětlením, byly slavnostně otevřeny na podzim 2005. Zastupitelé městské části, vedeni panem ing. Jiřím Haramulem, k tomu přídali ještě rekonstrukci prostorů sociálního zázemí a vytvořili tak pro zájemce o tento krásný sport opravdu hezké podmínky.

V této souvislosti byla v březnu 2006 uspořádána schůze zájemců o tenis, na které se činnost tenisového oddílu obnovila. Nově zvolené vedení TO mělo za úkol zajistit především rekonstrukci členské základny.

V areálu tenisového oddílu TJ Březiněves funguje od roku 2009 tenisová škola se zaměřením na výuku dětí. Není však určena pouze pro nejmenší tenisty a tak se na hodinách výuky může domluvit každý.