Kondiční příprava

  • Hlavním cílem kondičního tréninku je optimalizovat úroveň kondičních motorických schopností vzhledem k specifickým požadavkům sportovního výkonu a přípravy na jeho podávání. Současně preventivně působit proti vzniku funkčních poruch a poškozování organizmu v důsledku tréninkového a soutěžního zatěžování. Efektivní realizace kondičního tréninku vyžaduje vymezit co nejpřesněji jeho úkoly. Vzhledem k současným tendencím ve sportovním tréninku považujeme za hlavní úkoly kondičního tréninku:

  • Nespecifický tělesný rozvoj (u mládeže "všestranný" rozvoj) pro posílení zdraví, tělesné zdatnosti a s přihlédnutím k požadavkům sportovního výkonu.

  • Specifický tělesný rozvoj (specifické kondice) pro zvyšování trénovanosti a sportovní výkonnosti (rozvoj specifických motorických schopností a jejich využití při podávání sportovního výkonu a při přípravě na něj).

  • Udržovat dosaženou úroveň kondice.

  • Zvyšovat úroveň zatížitelnosti (umožňuje efektivně využívat potřebné velikosti tréninkového zatížení a vyrovnat se soutěžním zatížením).

  • Zamezit snížení efektivity provádění specifických pohybů a přerušení tréninkové činnosti v důsledku svalových funkčních poruch (dysbalancí) a zranění.