Letní tenisový kemp

25.10.2021

Tenisový kemp mládeže 4. ročník
Poslední srpnový týden jsme navázali na jednu z nejúspěšnějších akcí pro děti a mládež posledních
let. Rodiče i mládež se na to vždy těší a tomu odpovídá i stupňující se vyšší zájem. Letos se tenisového
kempu zúčastnilo 23 dětí z řad naší tenisové mládeže. Řízení kempu již tradičně patří Standovi
Richterovi. Ten k tomu má k dispozici dalších 5 trenérů. Program byl dostatečně bohatý a počítal i
s nepříznivým počasím. Mládež se tak díky pestrému programu opravdu nenudila a trenéři se měli co
ohánět.
Náplň tenisového campu:
- každé ráno výběh, rozcvička
- následoval herní trénink, u nejmenších rozdělené
na dvě poloviny, polovina hrála tenis, polovina dělala
koordinaci + hry, skupiny se střídaly
- od 12 hodin oběd a hodinová pauza, ve které jsme
hráli hry, apod.
- po obědové pauze herní tréninky
- v pondělí a ve středu odpoledne speciální koordinační a
pohybové tréninky pod vedením Heleny Bínové
- při dešti využita tělocvična a knihovna
... v tělocvičně hlavně cvičení a posilování
... knihovna malé děti kreslení, obrázky pro knihovnu, kde
jsme vyhotovili výstavu obrázků od dětí
- dále byla zpracována videa dětí při hraní a následně v
knihovně byl udělán každému herní rozbor
- odpoledne před koncem závěrečný strečink
Vítězové vložených soutěží, ale i ostatní účastníci navíc obdrželi tenisové vybavení značky JOMA.
Všichni se již těší na další ročník.
V září připravuje Tenisový oddíl dva turnaje pro dospělé. Navazujeme tak na dlouholetou tradici,
kterou nepřerušil ani covid. 11. září proběhne 15. ročník turnaje čtyřher a 2. října 15. ročník turnaje
dvouher Březiněves OPEN. A to nejen pro členy tenisového oddílu. Rádi uvítáme nové hráče
z Březiněvsi. Kapacita hřišť se nám zvýšila díky revitalizaci antukového kurtu. Ten je využíván
především našimi "tenisovými fajnšmekry".
Od září pokračuje trénink mládeže v rozsahu zhruba 40 tréninkových hodin týdně. Počítáme opět
s pronájmem haly na zimní sezónu. To budeme částečně dotovat z grantů, které již máme pro děti a
mládež k dispozici.
No a pro běžný provoz kurtů nadále platí zásady: rezervace hry přes rezervační systém. Zájemci o hru
(nečlenové tenisového oddílu) mají hru umožněnu prostřednictvím recepce Fitcentra. Při zájmu o
pravidelné dopolední hraní je možná i dohoda přes členy výboru TO. Všechny potřebné informace
jsou uvedeny na nástěnce, umístěné na oplocení u vchodu do areálu.