Co se dějě v TJ Březiněves

28.11.2023

Naše TJ je zdaleka největší spolek v Březiněvsi a stále roste… Dosáhli jsme nových rekordů v počtu členů. Přibývají jak děti, tak dospělí. Důležité je, že většina nových členů je přímo z Březiněvsi. Členská základna se vyšplhala na aktuálních 424 sportovců! 

Výroční členská schůze proběhla 15. listopadu. Tak jako každoročně se bilancovalo: finanční hospodaření TJ, zprávy o činnosti jednotlivých oddílů a plány do roku 2024. Lze zmínit i to, že se naše TJ věnuje i charitativní činnosti (nadace LuckyBe, popáleninová nadace Bolíto).

Podáváme, jako každoročně, žádosti o granty a dotace na r. 2024: Magistrát hl. m. Prahy a Národní sportovní agentura. Snažíme se získávat i nové sponzory. Především se však tradičně opíráme o velkou podporu ze strany MČB. Kromě běžné provozní dotace MČB financuje větší projekty. Letos to bylo především oplocení na horní straně fotbalových hřišť a přístřešek na antuku a písek pro tenis.

V rámci budovy TJ probíhá budování reprezentační místnosti našeho fotbalového oddílu. No a po zhruba 20ti letech měníme nájemce suterénních prostor (viz inzerát ve Zpravodaji).

ZUMBA jen kvete

Za to děkujeme především cvičitelce Veronice Benešové. Oddíl se v novém složení pilně připravuje na soutěžní vystoupení. Ambicemi je opět návrat na stupně vítězů. Březiněveské veřejnosti se oddíl představí vystoupením na slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

FOTBAL

Největší náš oddíl. Úspěšné působení je vidět ve všech kategoriích. Děti, mládež i dospělí. Cílevědomý rozvoj hráčů zajišťuje celkem okolo 30ti trenérů ve všech kategoriích. Důraz je nadále kladen na práci s mládeží. Zde chceme i nadále držet laťku hodně vysoko. To dlouhodobě oceňuje i Pražský fotbalový svaz. Více v článcích, věnovaných fotbalu zvlášť.

TENIS

Velice pomáhá rozšíření kapacit hřišť o antuku. I díky tomu jsme mohli přijmout ještě pár nových členů. Kapacita oddílu je však naplněna. Nové členy přijímáme vesměs pouze "výměnou" za ty, kteří občas odpadnou.

Naše soutěžní družstvo se dlouhodobě úspěšně drží v rámci soutěží Pražského tenisového svazu (3. třída D), letos těsně na 2. místě.

Pokračujeme ve spolupráci s velkým tenisovým oddílem Sokol Vysočany. Tam postupně předáváme děti, které se mohou dále rozvíjet v závodních družstvech a u nás pro to prostor nemají.

Mezi nejúspěšnější akce již dlouhá léta patří:

  • Společenský letní Tenisový turnaj čtyřher "Napříč generacemi 2023", letos již 13. ročník
  • Tenisový turnaj čtyřher "Březiněves OPEN 2023" 17. ročník. Rozšířeno o kategorii juniorů do 18ti let.
  • Letní tenisový kemp pro děti a mládež, vždy poslední srpnový týden
  • Dětský den 1.června za účasti více než 30 dětí. Tentokrát "ve znamení vlka".

Letos se tenisté zapojili do charitativní akce v rámci neziskové organizace Bolíto pro děti s těžkými popáleninami. Bylo vybráno krásných 36.305,- Kč. Mezi dárci figurovalo i několik zastupitelů MČB!

Jako každý rok přecházíme na zimní sezónu do hal. Tedy v rámci možností. Ceny šly díky energetické krizi a inflaci strmě nahoru. Přesto jsou haly velmi vytížené a proto obtížně dostupné ve vhodných hodinách pro děti a mládež. Z přijatých dotací jsme schopni hradit max. 50% celkových nákladů. S cenami je to stejné i u trenérů. Abychom udrželi stávající a získali nové, museli jsme navýšit jejich odměny.

Pro příští rok plánujeme zejména osvědčené akce: turnaje čtyřher, dětský den, tenisový kemp pro mládež. Snem všech místních tenistů pak nadále zůstává alespoň jedna místní zimní hala.

V Březiněvsi 25.11.2023

Jan Vocel

předseda TJ Březiněves

.